Towny

Towny er en avansert antigrief plugin som lar spillere lage egne byer besående av ploter (tomter).
Alle spillere kan lage en by i verden world eller bli medlem i andre spillere sine byer.
Det er ikke mulig å bygge i world utenfor byer/tomter man ikke er melem på/i.

Byer:


For å opprette en by må du først finne et passende sted å ha byen. Det anbefalles å bruke kartet på nettsiden for
å finne et passende sted. Deretter må man komme seg til stedet enten til fots eller båt. Du kan også spørre andre spillere som
er i nærheten om å gå dit slik at du kan teleportere til dem. For å opprette byen skriver du /town new . Dette koster 250 kr.
Du vil da oppprette en by bestående av 1 plot. Ploten er på 16*16 blokker altså en chunk. For å lettere se chunker kan du holde inne F3 + G.

For å utvide byen din går du til den ploten du ønsker å legge til i byen og skriver /town claim. Da vil denne ploten bli lagt til i byen.
Dette koster 50 kr. Antall ploter en by kan ha avhenger av hvor mange innbyggere det er i byen. En by med 0 innbyggere altså kun en Major.
Kan ha 4 ploter i byen sin. En by med 1 innbygger, altså Majoren og en innbygger kan ha 20 ploter i byen sin.
Antall plotern byen kan ha øker drastisk med antall inbyggere. Det er slik for å slippe at en spiller lager en gigantisk by til seg selv.

Majoren i en by kan også velge å utnevne hjelpere i byen sin. Disse vil ha tilgang til litt adminastrive kommander i byen samt å kunne.
bygge over alt i byen.

Mer info om Towny finner du på Towny sine hjemmesider.

Det koster også 150 kr i døgnet for å ha en by. Dette trekkes hver morgen kl 06:00 fra bybanken. Dersom det ikke er nok penger på kontoen til byen
vil byen bli SLETTET! Det er Majoren sitt ansvar å sørge for at byen har råd til skatt!

/town kommandoer:
Et alias for /town er /t. Det vil si at du ikke trenger skrive /town .
Du kan istedet skrive /t .

Kommanoder som alle i byen har tilgang til:


/town: Viser deg litt info om byen du er medlem i.
/town here: Viser deg info om byen du oppholder deg i.
/town list: Viser en liste over byer på serveren og antall innbyggere i dem.
/town online: Viser deg en liste over innbyggere i samme by som deg som er online nå.
/town leave: Lar deg forlate byen du er medlem i. Husk at du IKKE lengre vil ha tilgang til tomten din i byen!
/town spawn: Teleporterer deg til spawnpunktet i byen din.
/town spawn : Teleporterer deg til en annen by dersom Majoren har satt byen som public.
/town deposit : Du setter da inn et ønsket beløp på byens bankkonto.

Kommandoer Majoren i byen kan bruke:


/town withdraw : Du vil da ta penger ut av bankkonotoen til byen og inn på din egen bankkonto.
/town claim: Claimer ploten du står i slik at den blir en del av byen. Husk at dette koster byen 50 kr og at ploten MÅ være vedsiden av en annen plot som hører til byen.
/town claim outpost: Claimer en outpost for byen. En outpost trenger IKKE være sammenhengene med resten av byen. Dette koster 800 kr.
/town add/kick : Lar deg invitere eller kaste ut spillere av byen din.
/town set: Viser deg en liste over hvilke innstillinger du kan sette på byen din.
/town set board : Setter et motto for byen din.
/town set mayor : Setter en annen spiller som Major. OBS! Det kan kun være EN Major i byen. Det vil si at du da mister kontroll over byen din og gir tilgang til vedkommende som blir satt som Major!
/town set homeblock: Setter homeploten til byen. Feks der du bygger by spawnen.
/town set spawn: Setter spawnpunktet i byen.
/town set taxes : Setter ønsket beløp som innbyggere må betale i skatt for å være medlem i byen. Dette blir automatisk trukket fra innbyggerene sine bankkontoer en gang i døgnet.
Maks skatt man kan ette i en by er: 75 kr.
/town set plottax: Setter skatt som innbyggere som eier en plot må betale i skatt. Trekkes også en gang i døgnet.
/town set plotprice : Setter prisen for å kunne claime en plot i byen.
/town set perm: Setter diverse tilgang for byen din. Vær varsom når du bruker denne da du muligens kan gi hvem som helst tilgang til å bygge i byen din!
/town rank: Viser info om hvilke argumenter som kan brukes.
/town rank add : Gir ønsket spiller en rank i byen.
/town rank remove : Fjerner ønsket rank fra en spiller i byen.
Liste over tilgjenlige ranks:
assistant: Gir innbyggeren tilgang til å bygge i hele byen, invitere inbyggere til byen, claime nye ploter på veiene av byen Og samme tilgang som Majoern på /plot kommandoen.
/town delete: Sletter byen din. OBS! Når byen slettes vil ALT som er bygget i byen forsvinne. Området vil sakte men sikkert gå tilbake slik det var før
byen ble opprettet. Dette kan IKKE fikses. Derfor har Majoren et stort ansvar om h*n ønsker å slette byen. BRUK MED YTTERST VARSOMHET!!!

Ploter:


Kommandoer alle i byen har tilgang til.
/plot: Viser deg en liste over argumenter knyttet til kommandoen /plot.
/plot claim: Claimer ploten du står i. Dette krever at majoern har satt ploten for salg eller gjort en claimable.
/plot unclaim: Unclaimer ploten du står i dersom du allrede eier den. OBS! Du kan da miste tilgang til ploten. Ta kontakt med Majoren om uhellet først er ute!

Kommandoer Majoren/Eieren av ploten har tilgang til:
/plot forsale : Setter ploten du står i for salg slik at innbyggere kan kjøpe ploten.
/plot notforsale: Fjerner for salg statusen til ploten.
/plot clear: Fjerner ting fra ploten som feks skilter. Dette lar majoern kunne fjerne feks ChestShops.
/plot toggle mobs: Lar deg slå av og på om det skal spawne slemme mobs i ploten. Kan feks brukes om du skal ha en mobspawner.
/plot set: Viser deg en liste over innstillinger du kan sette på ploten.
/plot set shop: Setter ploten som en butikkplot.
/plot set farm: Setter ploten som en farm plot.

Nasjoner:


Nasjoner knytter byer sammen!
En Major i en by kan opprette en Nasjon og invitere andre byer inn i nasjonen.
Da vil Majoren bli Konge i nasjonen.
Dette gir noen få mulighet er som feks at innbyggere i byer som er i samme nasjon kan teleportere mellom byene i nasjonen.
Ellers har nasjoner få funksjoner.
Det koster 5000 kroner for byen å opprette en nasjon.
I tillegg er det en skatt på 350 kr i døgnet.
Det er Kongen sitt ansvar å sørge for at nasjonen har nok penger på kontoen til å betale skatten.
Blir ikke skatten betalt blir nasjonen automatisk slettet!

Kommandoer for nasjoner:
/nation ?: Viser deg en liste over kommandoer knyttet til /nation.
/nation new : Oppretter en ny nasjon med ønsket navn. Dette koster 5000 kr som blir trukket fra byens bankkonto.
/nation: Viser litt info om nasjonen. Bland annet hvilke byer som er medlemmer i den.
/nation deposit : Setter inn ønsket beløp i bankkontoen til nasjonen.
/nation leave: En kommando for majoern som gjør at byen din forlater nasjonen den er medlem av.
/nation delete: Sletter nasjonen.
/nation king: Viser en liste over kommandoer Kongen i nasjonen kan bruke.

Priser:


Her finner du en liste over diverse priser i Towny.
Disse finner du også ved å skrive /towny prices.

Ny by: 250 kr
Daglig skatt for byer: 150 kr.
Ny nasjon: 5000 kr.
Daglig skatt for nasjoner: 350 kr.
Ny outpost: 800 kr.
Hosted by zacker